Wöhler TA 420.

Varmetrådsanemometer.
Manufacturer: Andre
SKU: 4605

For måling af lufthastighed, luftmængde i kanaler

samt temperaturmåler.

Ideelt apparat til indregulering af villa ventilation.